Lưu trữ thẻ: cáp

Từng một thời là “ông vua” điện thoại, huyền thoại Nokia giờ đi sản xuất sạc cáp cho iPhone

Bao bì sản phẩm khá đơn giản, có màu trắng đặc trưng, tên sản phẩm...