Lưu trữ thẻ: lỗi màn hình

Câu dây đồng cứu iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình

Những chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max bị lỗi trắng màn hình có...