Lưu trữ thẻ: battery

iPhone 7 sau khi cập nhật iOS 13.5.1 có thời lượng pin tốt hơn iOS 13.4.1

Bản cập nhật iOS 13.5.1 mới nhất liệu có mang đến bất kỳ cải thiện...