Lưu trữ thẻ: fake quốc tế

Quà giáng sinh từ Apple: ICCID Fake quốc tế không cần dùng sim ghép

Hôm qua, Apple vừa mở 1 số mã ICCID mới có thể biến chiếc iPhone lock...