Lưu trữ thẻ: iphone 13 pro max

Câu dây đồng cứu iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình

Những chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max bị lỗi trắng màn hình có...

Apple chính thức ra mắt iPhone 13

Apple chính thức ra mắt iPhone 13 với nhiều màu sắc, tai tho nhỏ hơn,...