Tổng hợp một số Model Number và Part Number iPhone XS, XS Max, XR

iPhone 2018

Tổng hợp Model Number và Part Number iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XS Model Number

 • A1920 GSM & CDMA bán ra tại Mỹ các nhà mạng Mỹ như AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile và nhiều mạng khác, Sim Free & Hong Kong, Canada
 • A2097 bán ra tại các nước Châu Á & Châu Âu
 • A2098 bán ra tại Nhật các mạng AU, Docomo, Softbank
 • A2100 bán ra tại Trung Quốc, China Mobile, China Telecom, China Unicom

iPhone XS Max Model Number

 • A1921 GSM & CDMA bán ra tại Mỹ các nhà mạng Mỹ như AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile và nhiều mạng khác, Sim Free & Hong Kong, Canada.
 • A2101 bán ra tại các nước Châu Á & Châu Âu , Pháp, Nga, Italy Tây Ban Nha, Singapore, Đài Loan..vv
 • A2102 bán ra tại Nhật các mạng AU, Docomo, Softbank
 • A2104 bán ra tại Trung Quốc, Hong Kong ( hỗ trợ 2 sim vật lý ) các bạn muốn xài 2 sim vật lý thì chọn model này.

iPhone XR Model Number

 • A1984 bán ra tại Mỹ & Canada
 • A2105 bán ra tại các nước Châu Âu & Châu Á
 • A2106 bán ra tại Nhật Bản.
 • A2108 bán ra tại Hong Kong & TQ ( hỗ trợ 2 sim vật lý ) các bạn muốn xài 2 sim vật lý thì chọn model này.

Với những máy mới chưa khui hộp hãy dựa vào Part Number ngoài hộp để biết máy đó thuộc nhà mạng nào bên Mỹ để biết nhanh, vài mã bên dưới để giúp các bạn phân biệt.

Part Number iPhone Xs

Unlocked SIM-free

 • 64GB Silver MT952LL/A
 • 256GB Silver MT982LL/A
 • 512GB Silver MT9C2LL/A
 • 64GB Space Gray MT942LL/A
 • 256GB Space Gray MT972LL/A
 • 512GB Space Gray MT9A2LL/A
 • 64GB Gold MT962LL/A
 • 256GB Gold MT992LL/A
 • 512GB Gold MT9D2LL/A

Verizon Wireless

 • 64GB Silver MTAH2LL/A
 • 256GB Silver MTAN2LL/A
 • 512GB Silver MTAU2LL/A
 • 64GB Space Gray MTAG2LL/A
 • 256GB Space Gray MTAL2LL/A
 • 512GB Space Gray MTAR2LL/A
 • 64GB Gold MTAJ2LL/A
 • 256GB Gold MTAQ2LL/A
 • 512GB Gold MTAV2LL/A

AT&T

 • 64GB Silver MT8K2LL/A
 • 256GB Silver MT8Y2LL/A
 • 512GB Silver MT922LL/A
 • 64GB Space Gray MT8U2LL/A
 • 256GB Space Gray MT8X2LL/A
 • 512GB Space Gray MT912LL/A
 • 64GB Gold MT8W2LL/A
 • 256GB Gold MT902LL/A
 • 512GB Gold MT932LL/A

Sprint

 • 64GB Silver MT8K2LL/A
 • 256GB Silver MT8N2LL/A
 • 512GB Silver MT8R2LL/A
 • 64GB Space Gray MT8J2LL/A
 • 256GB Space Gray MT8M2LL/A
 • 512GB Space Gray MT8Q2LL/A
 • 64GB Gold MT8L2LL/A
 • 256GB Gold MT8P2LL/A
 • 512GB Gold MT8T2LL/A

T-Mobile

 • 64GB Silver MTA12LL/A
 • 256GB Silver MTA82LL/A
 • 512GB Silver MTAD2LL/A
 • 64GB Space Gray MTA02LL/A
 • 256GB Space Gray MTA72LL/A
 • 512GB Space Gray MTAA2LL/A
 • 64GB Gold MTA22LL/A
 • 256GB Gold MTA92LL/A
 • 512GB Gold MTAF2LL/A

Hong Kong

 • 64GB Silver MT952ZA/A
 • 256GB Silver MT982ZA/A
 • 512GB Silver MT9C2ZA/A
 • 64GB Space Gray MT942ZA/A
 • 256GB Space Gray MT972ZA/A
 • 512GB Space Gray MT9A2ZA/A
 • 64GB Gold MT962ZA/A
 • 256GB Gold MT992ZA/A
 • 512GB Gold MT9D2ZA/A

China

 • 64GB Silver MT9Q2CH/A
 • 256GB Silver MT9U2CH/A
 • 512GB Silver MT9X2CH/A
 • 64GB Space Gray MT9P2CH/A
 • 256GB Space Gray MT9T2CH/A
 • 512GB Space Gray MT9W2CH/A
 • 64GB Gold MT9R2CH/A
 • 256GB Gold MT9V2CH/A
 • 512GB Gold MT9Y2CH/A

Part Number iPhone Xs Max

Unlocked SIM-free

 • 64GB Silver MT5A2LL/A
 • 256GB Silver MT5E2LL/A
 • 512GB Silver MT5H2LL/A
 • 64GB Space Gray MT592LL/A
 • 256GB Space Gray MT5D2LL/A
 • 512GB Space Gray MT5G2LL/A
 • 64GB Gold MT5C2LL/A
 • 256GB Gold MT5F2LL/A
 • 512GB Gold MT5J2LL/A

Verizon

 • 64GB Silver MT6G2LL/A
 • 256GB Silver MT6K2LL/A
 • 512GB Silver MT6N2LL/A
 • 64GB Space Gray MT6F2LL/A
 • 256GB Space Gray MT6J2LL/A
 • 512GB Space Gray MT6M2LL/A
 • 64GB Gold MT6H2LL/A
 • 256GB Gold MT6L2LL/A
 • 512GB Gold MT6P2LL/A

AT&T

 • 64GB Silver MT5W2LL/A
 • 256GB Silver MT602LL/A
 • 512GB Silver MT632LL/A
 • 64GB Space Gray MT5V2LL/A
 • 256GB Space Gray MT5Y2LL/A
 • 512GB Space Gray MT622LL/A
 • 64GB Gold MT5X2LL/A
 • 256GB Gold MT612LL/A
 • 512GB Gold MT642LL/A

Sprint

 • 64GB Silver MT5L2LL/A
 • 256GB Silver MT5P2LL/A
 • 512GB Silver MT5T2LL/A
 • 64GB Space Gray MT5K2LL/A
 • 256GB Space Gray MT5N2LL/A
 • 512GB Space Gray MT5R2LL/A
 • 64GB Gold MT5M2LL/A
 • 256GB Gold MT5Q2LL/A
 • 512GB Gold MT5U2LL/A

T-Mobile

 • 64GB Silver MT662LL/A
 • 256GB Silver MT692LL/A
 • 512GB Silver MT6D2LL/A
 • 64GB Space Gray MT652LL/A
 • 256GB Space Gray MT682LL/A
 • 512GB Space Gray MT6C2LL/A
 • 64GB Gold MT672LL/A
 • 256GB Gold MT6A2LL/A
 • 512GB Gold MT6E2LL/A

Hong Kong

 • 64GB Silver MT722ZA/A
 • 256GB Silver MT752ZA/A
 • 512GB Silver MT782ZA/A
 • 64GB Space Gray MT712ZA/A
 • 256GB Space Gray MT742ZA/A
 • 512GB Space Gray MT772ZA/A
 • 64GB Gold MT732ZA/A
 • 256GB Gold MT762ZA/A
 • 512GB Gold MT792ZA/A

China

 • 64GB Silver MT722CH/A
 • 256GB Silver MT752CH/A
 • 512GB Silver MT782CH/A
 • 64GB Space Gray MT712CH/A
 • 256GB Space Gray MT742CH/A
 • 512GB Space Gray MT772CH/A
 • 64GB Gold MT732CH/A
 • 256GB Gold MT762CH/A
 • 512GB Gold MT792CH/A

United Kingdom

 • 64GB Silver MT512B/A
 • 256GB Silver MT542B/A
 • 512GB Silver MT572B/A
 • 64GB Space Gray MT502B/A
 • 256GB Space Gray MT532B/A
 • 512GB Space Gray MT562B/A
 • 64GB Gold MT522B/A
 • 256GB Gold MT552B/A
 • 512GB Gold MT582B/A

Part Number iPhone XR

Unlocked SIM-free

 • 64GB White MRYT2LL/A
 • 128GB White MT012LL/A
 • 256GB White MT0D2LL/A
 • 64GB Black MRYR2LL/A
 • 128GB Black MRYY2LL/A
 • 256GB Black MT0C2LL/A
 • 64GB Blue MRYX2LL/A
 • 128GB Blue MT092LL/A
 • 256GB Blue MT0L2LL/A
 • 64GB Yellow MRYV2LL/A
 • 128GB Yellow MT042LL/A
 • 256GB Yellow MT0H2LL/A
 • 64GB Coral MRYW2LL/A
 • 128GB Coral MT072LL/A
 • 256GB Coral MT0K2LL/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MRYU2LL/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT022LL/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT0F2LL/A

AT&T

 • 64GB White MT3L2LL/A
 • 128GB White MT3U2LL/A
 • 256GB White MT412LL/A
 • 64GB Black MT3K2LL/A
 • 128GB Black MT3T2LL/A
 • 256GB Black MT402LL/A
 • 64GB Blue MT3R2LL/A
 • 128GB Blue MT3Y2LL/A
 • 256GB Blue MT462LL/A
 • 64GB Yellow MT3N2LL/A
 • 128GB Yellow MT3W2LL/A
 • 256GB Yellow MT442LL/A
 • 64GB Coral MT3Q2LL/A
 • 128GB Coral MT3X2LL/A
 • 256GB Coral MT452LL/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT3M2LL/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT3V2LL/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT422LL/A

Sprint

 • 64GB White MT482LL/A
 • 128GB White MT4H2LL/A
 • 256GB White MT4U2LL/A
 • 64GB Black MT472LL/A
 • 128GB Black MT4G2LL/A
 • 256GB Black MT4R2LL/A
 • 64GB Blue MT4F2LL/A
 • 128GB Blue MT3C2LL/A
 • 256GB Blue MT4Y2LL/A
 • 64GB Yellow MT4A2LL/A
 • 128GB Yellow MT4L2LL/A
 • 256GB Yellow MT4W2LL/A
 • 64GB Coral MT3Q2LL/A
 • 128GB Coral MT3X2LL/A
 • 256GB Coral MT452LL/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT4D2LL/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT4N2LL/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT4X2LL/A

T-Mobile

 • 64GB White MT2F2LL/A
 • 128GB White MT2M2LL/A
 • 256GB White MT2U2LL/A
 • 64GB Black MT2E2LL/A
 • 128GB Black MT2L2LL/A
 • 256GB Black MT2T2LL/A
 • 64GB Blue MT2K2LL/A
 • 128GB Blue MT2R2LL/A
 • 256GB Blue MT2Y2LL/A
 • 64GB Yellow MT2H2LL/A
 • 128GB Yellow MT2P2LL/A
 • 256GB Yellow MT2W2LL/A
 • 64GB Coral MT2J2LL/A
 • 128GB Coral MT2Q2LL/A
 • 256GB Coral MT2X2LL/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT2G2LL/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT2N2LL/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT2V2LL/A

Verizon

 • 64GB White MT312LL/A
 • 128GB White MT372LL/A
 • 256GB White MT3E2LL/A
 • 64GB Black MT302LL/A
 • 128GB Black MT362LL/A
 • 256GB Black MT3D2LL/A
 • 64GB Blue MT352LL/A
 • 128GB Blue MT3C2LL/A
 • 256GB Blue MT3J2LL/A
 • 64GB Yellow MT332LL/A
 • 128GB Yellow MT392LL/A
 • 256GB Yellow MT3G2LL/A
 • 64GB Coral MT342LL/A
 • 128GB Coral MT3A2LL/A
 • 256GB Coral MT3H2LL/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT322LL/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT382LL/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT3F2LL/A

United Kingdom

 • 64GB White MRY52B/A
 • 128GB White MRYD2B/A
 • 256GB White MRYL2B/A
 • 64GB Black MRY42B/A
 • 128GB Black MRY92B/A
 • 256GB Black MRYJ2B/A
 • 64GB Blue MRYA2B/A
 • 128GB Blue MRYH2B/A
 • 256GB Blue MRYQ2B/A
 • 64GB Yellow MRY72B/A
 • 128GB Yellow MRYF2B/A
 • 256GB Yellow MRYN2B/A
 • 64GB Coral MRY82B/A
 • 128GB Coral MRYG2B/A
 • 256GB Coral MRYP2B/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MRY62B/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MRYE2B/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MRYM2B/A

Japan

 • 64GB White MT032J/A
 • 128GB White MT0J2J/A
 • 256GB White MT0W2J/A
 • 64GB Black MT002J/A
 • 128GB Black MT0G2J/A
 • 256GB Black MT0V2J/A
 • 64GB Blue MT0E2J/A
 • 128GB Blue MT0U2J/A
 • 256GB Blue MT112J/A
 • 64GB Yellow MT082J/A
 • 128GB Yellow MT0Q2J/A
 • 256GB Yellow MT0Y2J/A
 • 64GB Coral MT0A2J/A
 • 128GB Coral MT0T2J/A
 • 256GB Coral MT102J/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT062J/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT0N2J/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT0X2J/A

China

 • 64GB White MT132CH/A
 • 128GB White MT1A2CH/A
 • 256GB White MT1J2CH/A
 • 64GB Black MT122CH/A
 • 128GB Black MT192CH/A
 • 256GB Black MT1H2CH/A
 • 64GB Blue MT182CH/A
 • 128GB Blue MT1G2CH/A
 • 256GB Blue MT1Q2CH/A
 • 64GB Yellow MT082CH/A
 • 128GB Yellow MT0Q2CH/A
 • 256GB Yellow MT0Y2CH/A
 • 64GB Coral MT172CH/A
 • 128GB Coral MT1F2CH/A
 • 256GB Coral MT1P2CH/A
 • 64GB (PRODUCT) RED MT142CH/A
 • 128GB (PRODUCT) RED MT1D2CH/A
 • 256GB (PRODUCT) RED MT1L2CH/A

Nếu các bạn dùng các đời iPhone khác cần hỏi về Model Number, hãy để lại bình luận ở bên dưới. Mình sẽ giải đáp cho các bạn.

Đăng ký
Thông báo về
guest

2 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận